Tilbud på gruppelivsforsikring

Virksomheder, foreninger, pensionskasser, pengeinstitutter og andre organisationer kan forsikre medarbejdere eller medlemmer med en gruppelivsforsikring. Vores tilbudsformular giver jer mulighed for at få et uforpligtende tilbud.

Grupper over 25 personer

Hvis I ønsker en gruppelivsforsikring til 25 personer eller derover, kan den indeholde forskellige forsikringsdækninger og kan oprettes som en obligatorisk eller en frivillig forsikring.

Præmien beregnes for et år ad gangen. Det er gruppens størrelse og aldersmæssige sammensætning, der bestemmer præmiens størrelse.

Grupper under 25 personer

Har I som virksomhed mindre end 25, men mindst fem ansatte, kan I oprette en FællesGruppelivsaftale. Alle medarbejdere skal tilmeldes forsikringen, og de skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

I kan læse mere om mulighederne i en FællesGruppelivsaftale her:

FællesGruppeliv 2022

Få et tilbud her

Udfyld vores tilbudsformular og få et tilbud på en gruppelivsforsikring.

Tilbudsformular