Kontaktpersoner

For Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv


Adm. direktør
Niels Neergaard
Telefon 39 16 78 10
E-mail nn@fg.dk

Underdirektør
John Linnebjerg
Telefon 39 16 78 19
E-mail jhl@fg.dk

 

Underdirektør
Jan Johnsen
Telefon 39 16 78 20
E-mail jj@fg.dk

Afdelingschef i skadeafdelingen
Jeanette Cramer Monk
Telefon 39 16 78 85
E-mail jcm@fg.dk

 

Afdelingschef i kundeafdelingen
Tanja Kit Gorm
Telefon 39 16 78 42
E-mail tkg@fg.dk

Regnskabschef
Martin Preben Lyngbæk
Telefon 39 16 78 12
E-mail mpl@fg.dk