Klagemuligheder

Medarbejder eller afdeling

Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang kontakte den medarbejder eller afdeling, som har behandlet din sag.

Du kan kontakte medarbejderen eller afdelingen ved at anvende kontaktformularen, eller du kan sende et brev til FG, Krumtappen 4, 1.sal, 2500 Valby. Du bedes oplyse skadesnummer eller dit CPR-nummer.

FG's klageansvarlige

Hvis du fortsat mener, vi har truffet en forkert afgørelse, kan du kontakte FG's klageansvarlige. Din sag vil så blive vurderet på ny, og du vil få svar hurtigst muligt.

Du kan også sende os et brev til FG, direktionen, Krumtappen 4, 1. sal, 2500 Valby. Du bedes oplyse skadenummer eller CPR-nummer.

Ankenævn

Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2 sal, 1100 København K. Du kan se tidligere afsagte kendelser på www.ankeforsikring.dk.

Kontakt FG

Forenede Gruppeliv
Krumtappen 4, 1. sal
Postboks 442
2500 Valby

Telefon: 39 16 78 00
E-mail: fg@fg.dk

Mandag-fredag kl. 9-14

FG holder lukket grundlovsdag samt dagen efter Kristi himmelfartsdag.