Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne kan sikre din økonomiske tryghed, hvis du helt eller delvist mister evnen til at arbejde. Forsikringen kan omfatte to typer af dækninger: Invalidesum og invaliderente.

Invalidesum

En invalidesum udbetales som et engangsbeløb, hvis du varigt får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3 i forsikringstiden. I nogle gruppelivsaftaler er det aftalt, at invalidesummen kan udbetales, hvis erhvervsevnen varigt er nedsat til halvdelen eller derunder.

Invaliderente

Invaliderente udbetales som en løbende ydelse, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3 i forsikringstiden. I nogle gruppelivsaftaler er det aftalt, at invaliderenten kan udbetales, hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder.

Betingelser for udbetaling

Du kan se de nærmere betingelser for udbetaling under § 8 og § 9 i FG's generelle forsikringsbetingelser, samt i aftalevilkårene for din forsikring - f.eks. i din forsikringsoversigt.

Forsikringssummens størrelse varierer fra gruppelivsaftale til gruppelivsaftale.

For de fleste gruppelivsforsikringer er der udarbejdet en forsikringsoversigt, hvor du kan se forsikringssummens størrelse. Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen over forsikringsoversigter, er du velkommen til at kontakte FG.

Hvis du vil søge om udbetaling af invalidesum, invaliderente og/eller søge om præmiefri dækning, skal du bruge dette ansøgningsskema.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i ansøgningsskemaet.

Betingelser for udbetaling

Se mere om betingelser for udbetaling i FG's generelle forsikringsbetingelser, samt i din forsikringsoversigt.

Forsikringsbetingelser Forsikringsoversigter