Hvad synes kunderne om FG?

FG har tæt kontakt med kunderne. Det gælder både vores aftalepartnere i erhvervsvirksomheder, pensionskasser, fagforbund, organisationer, pengeinstitutter og pensionsselskaber og den kontakt og dialog med de forsikrede, som over 12.000 anmeldelser om udbetaling og præmiefri dækning hvert år giver. Hertil kommer godt 20.000 helbredserklæringer, som skal vurderes i forbindelse med optagelse i en gruppelivsaftale.

FG's højeste prioritet over for de forsikrede er god service samt hurtig og effektiv sagsbehandling. Forsikringssummen udbetales, når vi har den nødvendige dokumentation. Den store kontaktflade giver os en god fornemmelse af, hvordan vi opleves.

Resultatet af FG's seneste kundeundersøgelse i november 2016 viste fortsat høj grad af tilfredshed med FG, idet kundernes generelle tilfredshed var 4,2 på en skala fra et til fem, hvor fem var bedst.

Trods den store sagsmængde og de mange forsikrede har FG kun få retssager. I 2018 var FG part i en enkel retssag, hvor FG fik medhold.

Ankenævnet for Forsikring behandlede i 2018 10 klager over FG, hvoraf klager fik medhold i én sag. Herudover klagede 14 forsikrede til FG's direktion, som er klageansvarlig. Én af klagerne resulterede i en ændring af vores afgørelse til fordel for den forsikrede.