Hvad synes kunderne om FG?

FG har tæt kontakt med kunderne. Det gælder både vores aftalepartnere i virksomheder, pensionskasser, fagforbund, organisationer, myndigheder, pengeinstitutter og pensionsselskaber, og den kontakt og dialog med de forsikrede, som omkring 12.000 anmeldelser om udbetaling og præmiefri dækning hvert år giver. Hertil kommer ca. 8.000 helbredserklæringer, som skal vurderes i forbindelse med optagelse i en gruppelivsaftale.

FG's højeste prioritet over for de forsikrede er god service samt hurtig og effektiv sagsbehandling. Forsikringssummen udbetales, når vi har den nødvendige dokumentation. Den store kontaktflade giver os en god fornemmelse af, hvordan vi opleves.

FG gennemførte senest en kundetilfredshedsundersøgelse i november 2020 kort efter lanceringen af en ny og forbedret udgave af kundernes digitale brugerflade, FGnet. Undersøgelsen viser, at 89% af vores kunder overordnet er tilfredse eller meget tilfredse med FG. Derudover er 91% af kunderne enige eller helt enige i et udsagn om overordnet tilfredshed med FGnet. Blandt andre resultater kan nævnes, at 93% er enige eller meget enige i et udsagn om tryghed ved FGs håndtering af persondata, og at 79% er enige eller meget enige i et udsagn om, at FG tilbyder service af høj kvalitet. Kundetilfredshedsundersøgelsen var mere omfattende end tidligere undersøgelser, og mange kunder kom med individuelle kommentarer. Undersøgelsen giver derfor et godt fundament for, at vi kan arbejde videre med at forbedre service og effektivitet mv.

Trods den store sagsmængde og de mange forsikrede, er FG sjældent part i retssager. I 2023 var FG involveret i 1 retssag.

Ankenævnet for Forsikring behandlede i 2023 3 klager over FG, heraf ingen tabte. Herudover klagede 7 forsikrede til FG's direktion, som er klageansvarlig. Ingen af klagerne resulterede i en ændring af vores afgørelse.