Gebyrer

Gebyrer

Fortsættelsesforsikring

FG opkræver et kvartalsvist administrationsgebyr på 180 kr. for fortsættelsesforsikring.

 

Når FG opkræver præmie hos forsikrede via Betalingsservice

FG opkræver et gebyr på 25 kr. pr. betaling, hvis betalingen ikke tilmeldes Betalingsservice, eller Betalingsserviceaftalen er ophørt.

 

FG opkræver et gebyr på 100 kr. for betalingspåmindelser.