Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne kan sikre økonomisk tryghed, hvis den forsikrede helt eller delvist mister evnen til at arbejde på grund af ulykke eller sygdom. Forsikringen kan omfatte to typer af dækninger:

  • Invalidesum
  • Invaliderente

 Fast månedlig indkomst, mens den forsikrede ikke kan arbejde på grund af mistet erhvervsevne (varigt eller midlertidigt)
 Udbetalingerne forsætter, indtil den forsikrede genvinder erhvervsevnen, medmindre forsikringen ophører, eller den forsikrede dør

I kan læse mere om disse samt vores øvrige dækninger her.

Krav til helbredsoplysninger

Ved indtrædelse i visse gruppelivsaftaler stilles der krav til de forsikredes helbred. Der skelnes mellem frivillige og obligatoriske gruppelivsforsikringer.

Ved frivillig gruppelivsforsikring skal den forsikrede give personlige helbredsoplysninger.

Ved obligatorisk gruppelivsforsikring stilles der i nogle tilfælde krav om helbredsoplysninger. Kravene afhænger af gruppens størrelse, dækninger og summer. Jo større en gruppe er, jo færre krav er der til helbredsoplysninger.

For gruppelivsforsikringer, oprettet i tilknytning til en obligatorisk pensionsordning, kan der gælde andre krav til helbredsoplysninger.

Forsikringsbetingelser

Se mere om betingelser for udbetaling i FG's generelle forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser

Tilbud på gruppelivsforsikring

Få et tilbud på en gruppelivsforsikring ved at udfylde vores tilbudsformular.

Tilbud på gruppelivsforsikring