Visse kritiske sygdomme

Nogle gruppelivsforsikringer dækker, hvis du eller dit barn rammes af visse kritiske sygdomme. Forsikringerne dækker kun en afgrænset række af sygdomme, og sygdommen skal diagnosticeres, mens forsikringen gælder.

Dækkede sygdomme

I FG's forsikringsbetingelser kan du læse, hvilke sygdomme der er dækket. Vær opmærksom på, at der er forskellige forsikringsbetingelser for henholdsvis voksne og børn.

For de fleste gruppelivsforsikringer er der udarbejdet en forsikringsoversigt, hvor du kan se, om din forsikring dækker ved visse kritiske sygdomme hos dig og/eller dit barn. Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen over forsikringsoversigter, er du velkommen til at kontakte FG.

Spørgsmål og svar

For at søge om udbetaling ved kritisk sygdom, skal du som udgangspunkt logge på Mit Gruppeliv og udfylde anmeldelsen elektronisk.

Enkelte forsikringer giver dog ikke mulighed for at anmelde kritisk sygdom via Mit Gruppeliv. Her skal du bruge et af de ansøgningsskemaer, som du finder her.

Forsikringssummens størrelse varierer fra gruppelivsaftale til gruppelivsaftale.

Forsikringssummens størrelse er ikke afhængig af, hvilken af de dækkede sygdomme, der er tale om.

For de fleste gruppelivsforsikringer er der udarbejdet en forsikringsoversigt, hvor du kan se forsikringssummens størrelse for dig og/eller dit barn. Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen over forsikringsoversigter, er du velkommen til at kontakte FG.

For at vurdere, om du eller dit barn er berettiget til udbetaling, indhenter vi journaloplysninger om din eller dit barns sygdom. Når vi har modtaget alle nødvendige journaloplysninger, vil du hurtigt modtage svar på, om du er berettiget til forsikringssummen.

Hvis du selv indsender de nødvendige journaloplysninger, vil sagsbehandlingstiden være kortere, da ekspeditionstiden på sygehusene kan være op til tre uger.

De fleste gruppelivsforsikringer giver mulighed for udbetaling flere gange, hvis du eller dit barn får en ny diagnose, som er dækket. Det er dog en betingelse, at der er gået mindst seks måneder mellem diagnoserne.

Som udgangspunkt kan du kun få udbetaling for den samme diagnose én gang. 1. januar 2017 blev reglerne for kræft lempet, hvilket betyder, at du i forsikringstiden kan få udbetaling for op til to kræftdiagnoser. Dette kræver dog, at der er gået mindst 10 år mellem diagnoserne er stillet.

Du kan se de nærmere betingelser for udbetaling i FG’s forsikringsbetingelser. Her kan du også se, om din eller dit barns sygdom udelukker udbetaling for en ny diagnose.

Hvis du har fået en udbetaling ved kritisk sygdom, dækker din forsikring ikke længere den eller de diagnoser, der har medført udbetalingen. Heller ikke selvom forsikringen giver mulighed for udbetaling flere gange.

Se dog undtagelsen for kræft, som er beskrevet under spørgsmålet ” Kan jeg få udbetaling for flere kritiske sygdomme?”

Forsikringsbetingelser

Se lister over dækkede sygdomme i FG's forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsoversigter

Se i din forsikringsoversigt, om og hvordan du er dækket, hvis du eller dit barn rammes af kritisk sygdom.

Forsikringsoversigter