Log på Privat

Mit Gruppeliv

Her kan du søge om udbetaling, udfylde helbredserklæringer og bestemme hvem der skal have forsikringen udbetalt. 

 

Gå til Mit Gruppeliv

Log på Erhverv

FGnet

Her kan I til- og afmelde de forsikrede, se forsikringsdækninger, gældende præmie og andre relevante oplysninger.

Gå til FGnet

Blanketter og vejledninger

Søg om udbetaling

Her kan du finde blanketter og vejledninger til at søge om udbetaling af forsikringssum.

Anmeld sygdom/skade/dødsfald

Corona-dækning (13.03.2020)

Generelt dækker vores forsikringer som beskrevet i vores forsikringsbetingelser også under den igangværende Coronavirus.

Se mere her

Corona information (12.03.2020)

Information til forsikrede og gruppelivskunder om FGs beredskab

Se mere her