Regnskab

FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's seks ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.

I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.): 

  2018 2017 2016 2015 2014
Indtægter          
Præmie 5.660 5.570 5.450 5.383 5.253
Investeringsafkast 19 51 93 -37 120
Udbetalinger          
Forsikringsydelser 5.520 5.439 5.364 5.015 5.146
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 129 123 120 222 117
Skat/Pal 13 15 16 25 29
Overskud 44 43 42 82 79


I 2018 sagsbehandlede FG ca. 9.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.

Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: