Regnskab

FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's seks ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.

I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.): 

  2016 2015 2014 2013 2012
Indtægter          
Præmie 5.450,7 5.383,2 5.253,2 5.092,6 4.980,9
Investeringsafkast 93,0 -37,4 120,1 38,7 105,3
Udbetalinger          
Forsikringsydelser 5.364,6 5.015,8 5.146,5 4.914,5 4.880,8
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 120,1 222,3 117,6 113,8 104,4
Skat/Pal 16,5 25,3 29,9 26,6 26,3
Overskud 42,5 82,4 79,3 76,4 74,7


I 2016 udbetalte FG ca. 8.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.

Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: