Regnskab

FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's fire ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.

I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.): 

  2020

2019

2018 2017 2016
Indtægter          
Præmie 6.222 5.996 5.660 5.570 5.450
Investeringsafkast 72 99 19 51 93
Udbetalinger          
Forsikringsydelser 5.909 5.478 5.520 5.439 5.364
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 144 141 129 123 120
Skat/Pal 14 13 13 15 16
Overskud 49 47 44 43 42


I 2020 sagsbehandlede FG ca. 9.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.

Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: