Regnskab

FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's seks ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.

I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.): 

  2017 2016 2015 2014 2013
Indtægter          
Præmie 5.570,2 5.450,7 5.383,2 5.253,2 5.092,6
Investeringsafkast 51,7 93,0 -37,4 120,1 38,7
Udbetalinger          
Forsikringsydelser 5.439,5 5.364,6 5.015,8 5.146,5 4.914,5
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 123,8 120,1 222,3 117,6 113,8
Skat/Pal 15,1 16,5 25,3 29,9 26,6
Overskud 43,5 42,5 82,4 79,3 76,4


I 2017 udbetalte FG ca. 8.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.

Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: