Skat og afgift ved udbetaling

Reglerne om fradrag og beskatning af gruppelivsforsikringer findes i pensionsbeskatningsloven. 

Om der skal betales skat og/eller afgift af en udbetaling, afhænger af den enkelte gruppelivsforsikring. I de tilfælde, hvor der skal betales skat eller afgift, sørger FG for afregningen, inden udbetaling til den forsikrede eller de efterladte.

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Har I valgt løbende udbetalinger og/eller rateforsikring, skal FG fratrække otte % i arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at de aftalte forsikringssummer reduceres tilsvarende. Det kan aftales, at I i stedet indbetaler en højere præmie, så forsikringssummerne fastholdes.  

Beskatning ved udbetaling

Læs mere om reglerne for fradrag, skat og afgift ved udbetaling af en forsikringssum.

Beskatning ved udbetaling