Livsforsikring

En livsforsikring kan sikre dine efterladte økonomisk ved dødsfald. Som udgangspunkt udbetales pengene til dine nærmeste pårørende. Du kan dog også vælge at begunstige andre, som dermed får udbetalt pengene uden om dødsboet.

Dine nærmeste pårørende

At udbetalingen sker til dine "nærmeste pårørende" betyder, at pengene udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge:

  1. Din ægtefælle eller din registrerede partner
  2. Din samlever (hvis I bor sammen og har barn, har haft barn eller venter barn sammen, eller hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet)
  3. Dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn osv.)
  4. Dine arvinger ifølge dit testamente
  5. Dine arvinger ifølge arveloven

Hvis du er kommet med i forsikringen før 1. januar 2008, regnes din samlever dog ikke som "nærmeste pårørende" - medmindre dette er særligt aftalt for netop din gruppelivsaftale, eller du har ændret begunstigelsen efter 1. januar 2008.

Du kan se hvilken "nærmeste pårørende", der gælder for dig, ved at tjekke din forsikringsoversigt eller Mit Gruppeliv.

Hvis andre skal have forsikringssummen

Hvis du ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til andre end dine nærmeste pårørende, kan du indsætte en såkaldt særlig begunstigelse. Det kan du gøre via Mit Gruppeliv, hvor du let og enkelt kan notere begunstigelser. Du kan også sende en begunstigelseserklæring til FG.

Børnedækning

Gruppelivsforsikringen kan omfatte en børnedækning, som udbetales til dine biologiske børn eller adoptivbørn, hvis du dør i forsikringstiden. En ægtefælles/samlevers biologiske børn eller adoptivbørn er dækket på samme måde.

Børnedækningen kan være oprettet som en børnesum, der udbetales på en gang, eller en børnerente, som udbetales månedligt. Børnedækningen kan dække, indtil barnet fylder 24 år.

Ægtefælledækning

Gruppelivsforsikringen kan omfatte en ægtefælledækning, som udbetales, hvis din ægtefælle/samlever dør i forsikringstiden.

 

Særlig begunstigelse

Indsæt en særlig begunstigelse via Mit Gruppeliv eller ved at sende en begunstigelseserklæring til FG.

Mit Gruppeliv Begunstigelseserklæring

Jeg er enlig

Tjek, om det passer til din situation, at pengene fra din forsikring udbetales til "nærmeste pårørende". Klik på den gruppe, du tilhører.

Jeg er enlig Jeg er gift Jeg er samlevende

Spørgsmål og svar

Du kan selv bestemme, hvem der får pengene fra din forsikring ved din død. Det gør du ved at begunstige en eller flere personer. Det kaldes en særlig begunstigelse.

Hvis du har indsat en særlig begunstigelse, udbetaler FG pengene direkte til den/de begunstigede uden om dødsboet.

Hvis du ikke har indsat en særlig begunstigelse, udbetales pengene til dine ”nærmeste pårørende” uden om dødsboet.

Når FG modtager en erklæring om særlig begunstigelse, så noterer vi den og sender dig en bekræftelse.

For udvalgte gruppelivsaftaler kan du på Mit Gruppeliv se, om du har oprettet en særlig begunstigelse. Er du i tvivl, om du har oprettet en særlig begunstigelse, kan du kontakte FG.

Hvis din livssituation ændrer sig, er det altid en god idé at tjekke, om udbetalingsbestemmelsen ved din død skal ændres.

Det kan f.eks. være en god idé, hvis du har valgt, at din samlever skal modtage pengene ved din død, og I nu er flyttet fra hinanden. Her er det vigtigt, at du tager stilling til, om din tidligere samlever fortsat skal modtage pengene.

Hvis du ønsker, at din tidligere samlever fortsat skal modtage pengene, anbefaler vi, at du opretter en ny særlig begunstigelse, hvor det klart fremgår, at din tidligere samlever skal modtage pengene. Hvis du ikke ønsker, at din tidligere samlever skal modtage pengene, skal du ligeledes oprette en ny særlig begunstigelse.