Livsforsikring

En livsforsikring kan sikre de efterladte økonomisk ved dødsfald. Som udgangspunkt udbetales pengene til de nærmeste pårørende. Den forsikrede kan dog vælge at begunstige andre. Livsforsikringen kan udbygges, som I ønsker det, og omfatte følgende tre typer af dækninger:

  • Dødsfaldsdækning
  • Børnedækning
  • Ægtefælledækning

 Økonomisk tryghed til den forsikredes efterladte
 Forsikringen dækker hele døgnet, uanset om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykke

Læs mere om dækningerne her.

Krav til helbredsoplysninger

Ved indtrædelse i visse gruppelivsaftaler stilles der krav til helbredsoplysninger. Der skelnes mellem om det er en frivillig eller obligatorisk gruppelivsforsikring.

Ved en frivillig gruppelivsforsikring, skal den forsikrede give personlige helbredsoplysninger.

Ved en obligatorisk gruppelivsforsikring stilles der i nogle tilfælde krav om helbredsoplysninger. Kravene afhænger af gruppens størrelse, dækninger og summer. Jo større en gruppe er, jo færre krav er der til helbredsoplysninger.

For gruppelivsforsikringer, oprettet i tilknytning til en obligatorisk pensionsordning, kan der gælde andre krav til helbredsoplysninger.

Tilbud på gruppelivsforsikring

Få et tilbud på en gruppelivsforsikring ved at udfylde vores tilbudsformular.

Tilbud på gruppelivsforsikring

Forsikringsbetingelser

Se mere om betingelserne for udbetaling i FG's forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser