Bestyrelsen

For Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv

 


Formand
Gitte Aggerholm
CFO, Vicedirektør Velliv, Pension & Livsforsikring A/S

Næstformand
Ole B. Tønnesen
Direktør 
Sampension

Rita Bundgaard
Formand
HK Stat

 

 

Jesper K. Hansen
Formand Centralforeningen for 
Stampersonel

Frank Mortensen 
Viceadm. direktør 
Skandia Link Livsforsikring A/S

Jesper Olesen 
Aktuar 
Danica Pension

 

 

 

Claude Reffs 
Afdelingsdirektør 
Alm. Brand

Frederik Schønning
Økonomichef
Lægeforeningen

Bo Søndergaard 
Vicedirektør 
Danica Pension