Corona information

Telefontid i FG

FGs telefontid er for tiden forkortet til tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 14.00 p.g.a. beredskab til forebyggelse af Coronavirus.

Service

I FG sørger vi for at have en stabil drift kørende, så vi fortsat kan yde service og rådgivning om gruppelivsforsikringer. FGs medarbejdere vil i videst muligt omfang arbejde hjemmefra, samtidig med at vi så vidt muligt opretholder servicefunktionen overfor de forsikrede og vores kunder.

Journaloplysninger

Hvis du søger om udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom beder vi dig downloade journalkopi på www.sundhed.dk, da hospitaler og læger pga. opgaver i forbindelse med Coronavirus, har begrænsede muligheder for at sende journaloplysninger.

;