Ansættelse af underdirektør

FG har med virkning fra 1. august 2018 ansat Jens Lind som underdirektør og aktuar.

 

Jens Lind har betydelige kompetencer og erfaringer inden for Liv og Pension og har haft en række direktør- og bestyrelsesposter i bl.a. Danica Pension, Nordea Liv & Pension og Tryg Pension. Jens Lind var medlem af FGs bestyrelse fra 2007 – 2014 (formand 2010 – 2012).

;