Nærmeste pårørende, hvis du er samlevende

Du regnes som samlevende, hvis du og din samlever bor sammen og har barn, har haft barn eller venter barn sammen, eller hvis I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet. Øvrige samlevende kan tjekke under enlig.

Ny nærmeste pårørende

Din samlever får pengene, hvis du blev omfattet af forsikringen 1. januar 2008 eller senere, eller hvis udbetaling til ”ny nærmeste pårørende" er aftalt mellem dig eller din arbejdsgiver og FG efter 1. januar 2008. Hvis din samlever dør før dig, anses du for enlig.

Gammel nærmeste pårørende

Som udgangspunkt får din samlever derimod ikke pengene, hvis udbetaling til "nærmeste pårørende" er aftalt før 1. januar 2008 (gammel nærmeste pårørende). I stedet udbetales pengene, som var du enlig.

I nogle gruppelivsaftaler er det dog aftalt, at der i alle tilfælde udbetales til "ny nærmeste pårørende". Du finder ud af, hvilken "nærmeste pårørende" der gælder for dig, ved at tjekke din forsikringsoversigt fra FG eller tjekke på Mit Gruppeliv. Du kan også få besked hos FG.

Har du andre ønsker?

Du kan bestemme, at andre end dine "nærmeste pårørende" skal have pengene. Det kan f.eks. være din kæreste eller din fraseparerede ægtefælle. Du kan også bestemme en anden fordeling af pengene mellem dine børn.

Du skal give FG besked om dit ønske. Det kan du gøre på Mit Gruppeliv. Husk, at du også skal give besked, hvis du en dag ønsker en ny fordeling.

OBS

Det er ikke nok at skrive dine ønsker i et testamente. Vær opmærksom på, at din samlever ikke har arveret efter dig, selv om samlever får forsikringssummen. Ønsker du f.eks., at din samlever skal arve det hus, I bor i, skal der skrives testamente.