Nærmeste pårørende, hvis du er enlig

Du regnes som enlig, hvis du er ugift, skilt eller separeret.

Hvis du har børn

Hvis du har børn, deler dine børn pengene. Hvis et barn dør før dig, får det afdøde barns børn pengene.

Hvis du ikke har børn

Efterlader du ingen børn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger), får dine forældre halvdelen hver. Hvis en af dine forældre dør før dig og ikke efterlader sig livsarvinger, får den anden forælder alle pengene. Hvis begge dine forældre er døde før dig og ikke efterlader sig livsarvinger, deler dine bedsteforældre pengene. Sidste led i kæden er dine forældres søskende. Fætre og kusiner kommer ikke ind i billedet.

Har du andre ønsker?

Du kan bestemme, at andre end dine "nærmeste pårørende" skal have pengene. Det kan f.eks. være din kæreste eller din fraseparerede ægtefælle. Du kan også bestemme en anden fordeling af pengene mellem dine børn.

Du skal give FG besked om dit ønske. Det kan du gøre på Mit Gruppeliv. Husk, at du også skal give besked, hvis du en dag ønsker en ny fordeling.

Det er ikke nok at skrive dine ønsker i et testamente.