Oplysning om forsikringsformidling

FG er forsikringsformidler

Forenede Gruppeliv (FG) er et administrationsselskab, som administrer gruppelivsforsikringer på veg­ne af FGs ejerselskaber. Derudover er FG forsikringsformidler, hvilket betyder, at FG formidler og indgår grup­pelivsaftaler på vegne af FGs ejerselskaber.

FGs ejerselskaber er alle livsforsikringsselskaber, og FG yder forsikringsformidling inden for ram­mer­­ne af ejer­sel­­ska­bernes tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed og det er FG's ejerselskaber, der er forsikringsgivere. FGs ejerselskaber ejer en li­ge stor andel af FG og hæfter solidarisk for FG's gruppelivsaftaler.

FGs ejerselskaber er;

  • Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Bernstorffsgade 40, 1577 København V,cvr. nr. 24256146
  • Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S, Midtermolen 1, 2100 København Ø, nr. 64145711
  • Sampension Livsforsikring A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, nr. 55834911
  • Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, Lautrupvang 10, 2750 Ballerup, nr. 24260577 

FG er registreret som forsikringsformidler

FG har tilladelse af Finanstilsynet til at ud­fø­re forsikringsformidling, og FG er registreret som for­sik­rings­formidler. Du kan se registreringen af FG i Finanstilsynets virk­­­som­heds­re­gis­ter. 

FG modtager vederlag for formidlingen

FG modtager vederlag for forsikringsformidlingen fra FGs ejerselskaber. Du kan ved henvendelse til FG få oplyst ve­der­lag­ets størrelse.

Information om gruppelivsforsikringen

Du vil ofte blive omfattet af en gruppelivsforsikring gennem et medlemskab i en pen­sions­kasse eller en forening eller gennem din arbejdsgiver, som FG har indgået en grup­pe­livs­aftale med. Det vil være bestemt i grup­­pe­livs­­aftalen, i hvilket omfang FG informerer det enkelte medlem eller den ansatte om vilkår og forsikringsdækninger i gruppelivsforsikringen, eller om det er pen­­sionskassen, foreningen eller din arbejdsgiver, der informerer dig.

Du kan altid kontakte FG for at få oplysning om, hvor du kan søge rådgivning om grup­pe­livs­for­­sikringen.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang kontakte den medarbejder eller afdeling, som har behandlet din sag enten ved at sende et brev eller ved at benytte ’Kontaktformularen’ på FGs hjemmeside, som er en sikker forbindelse. Du bedes oplyse skadesnummer eller dit CPR-num­mer.

Hvis du fortsat ikke er enig i, at FG har truffet den korrekte afgørelse, kan du kontakte FGs klag­e­an­svarlige, ved at sende et brev til FG, direktionen, Krumtappen 4, 1. sal, 2500 Valby. Du bedes op­lyse skadesnummer eller dit CPR-nummer.

Hvis du ikke er enig i den klageansvarliges afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2. sal, 1100 København K.