Nye forsikringsbetingelser

Med virkning fra 1. januar 2017 ændres FG's forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme for voksne hhv. børn.

Voksne

Ændringerne for voksne indebærer bl.a., at diagnosen ”Kræft” udvides, så der kan ske udbetaling for op til to kræftdiagnoser, som diagnosticeres i forsikringstiden. Diagnosen ”Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed” udvides med dækning ved indoperation af langtidsholdbar mekanisk hjertepumpe.  

Derudover er der foretaget enkelte skærpelser, bl.a. ensretning af diagnosekravene under ”Kræft” og indføjelse af krav om en méngrad under ”Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse” og ”Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)”.

Børn 

Ændringerne for børn indebærer, at diagnosen ”Kræft” udvides, så der kan ske udbetaling for op til to kræftdiagnoser, som diagnosticeres i forsikringstiden. Derudover er der foretaget en enkelt skærpelse med ensretning af diagnosekravene under ”Kræft”. 

Forsikringsbetingelserne ved visse kritiske sygdomme for børn udvides med mulighed for, at gruppeledelserne på kollektiv basis kan tilvælge dækning ved barnets død samt mulighed for dækning ved diabetes type 1. Det vil fremgå af hhv. gruppelivsaftale og forsikringsoversigt, om forsikringen er udvidet med dækning ved død og/eller dækning ved diabetes type 1. 

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte FG.

Se forsikringsbetingelserne gældende fra 1. januar 2017 her.