Nye forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2020

1. januar 2020 træder der nye forsikringsbetingelser i kraft. De nye forsikringsbetingelser indeholder kun forbedringer og præciseringer.

De væsentligste ændringer er:

Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme – voksne

Bedre dækning

Ændringerne for voksne indebærer bl.a., at diagnosen ”Kræft” opdeles afhængig af, om der er tale om en solid kræftsvulst, eller om der er tale om en hæmatologisk sygdom (sygdomme i blod, lymfe el­ler knoglemarvens bloddannende celler). Derudover lempes diagnosekravene for kronisk lym­fa­tisk leukæmi (CLL), så kravet om stadieinddeling slettes. Derudover er diagnosen småcellet lymfocytært lymfom (SLL) indføjet under bestemmelsen om CLL.

Diagnosen ”Større organtransplantationer” udvides, så transplantation af bugspytkirtel omfattes, og diagnosen ”Aorta sygdom” udvides, så der også udbetales, når der er udført operation, uanset størrelsen af aortaudvidelsen.

Derudover er der foretaget præciseringer.

Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme - børn

Ændringerne for børn svarer til ændringerne i ovenstående afsnit om voksne.

Derudover er der indføjet en bestemmelse om, at det er en betingelse for dækning, at barnet er levendefødt.

Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring

Forsikringsbetingelserne udvides med mulighed for, at gruppeledelserne kan vælge en ny variant af dækningen ”Udbetaling af invalidesum”, så halvdelen af invalidesummen udbetales ved til­kend­el­­se af ressourceforløb med ressourceforløbsydelse, og den resterende del af invalidesummen ud­be­­tales ved tilkendelse af offentlig førtidspension. Hvis forsikrede tilkendes offentlig førtidspension uden et ressourceforløb, bliver hele invalidesummen udbetalt med det samme.

Det vil fremgå af gruppelivsaftalen hhv. for­sik­rings­oversigten, om den nye variant er gældende for forsikringen.

Derudover er der foretaget præciseringer.

Forsikringsbetingelser for fortsættelsesforsikring

Det præciseres, at for­sik­rings­be­ting­elserne for fortsættelsesforsikring gælder, uanset de betingelser, som var gældende for den forsikring, der giver ret til fortsættelsesforsikring.

Derudover indføjes, at når der er sket ud­be­ta­ling af sum ved kritisk sygdom, vil der fortsat være dækning, hvis der stilles en anden dæk­nings­be­ret­tiget diagnose. I bestemmelsen om ”Opsigelse af fortsættelsesforsikringen” præciseres, at en op­sigelse er bindende. 

Forsikringsbetingelserne gældende fra 1. januar 2020 kan du se her.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte skadeafd@fg.dk.

 

;