Anmeld sygdom, skade eller dødsfald

For at få udbetalt en forsikringssum skal sygdom, tab af erhvervsevne eller dødsfald anmeldes til FG.

Kritisk sygdom

For at søge om udbetaling ved kritisk sygdom skal du som udgangspunkt logge på Mit Gruppeliv og udfylde anmeldelsen elektronisk.

Enkelte forsikringer giver dog ikke mulighed for at anmelde kritisk sygdom via Mit Gruppeliv. Her skal du bruge et af de ansøgningsskemaer, du finder her på siden.

Tab af erhvervsevne

Hvis du vil søge om udbetaling af invalidesum, invaliderente og/eller søge om præmiefri dækning, kan du bruge ansøgningsskemaet på denne side. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i ansøgningsskemaet.

Dødsfald

Hvis du er omfattet af forsikringen via dit ansættelsesforhold, er det som udgangspunkt din arbejdsgiver, der anmelder dødsfaldet til FG. Hvis forsikringen er oprettet via et pengeinstitut, en fagforening, en pensionskasse eller et forsikringsselskab, sørger de som regel for anmeldelsen. Efterladte er dog også meget velkomne til selv at kontakte FG.

Spørgsmål og svar

Forsikringssummens størrelse varierer fra gruppelivsaftale til gruppelivsaftale. Du kan se, hvor meget du evt. er dækket for i din forsikringsoversigt.

Når du søger om udbetaling hos FG på grund af kritisk sygdom eller invaliditet, har vi brug for oplysninger til at vurdere din sag. Her kan vi have brug for at bede om et samtykke.

Når du har givet dit samtykke, kan FG indhente oplysninger om dine helbredsforhold hos din læge, på sygehus m.v.

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af samtykket bliver givet til alle, som FG ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Du får besked fra FG, hver gang vi indhenter oplysninger om dig.

Anmeld kritisk sygdom via Mit Gruppeliv

Søg om udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom via Mit Gruppeliv.

Mit Gruppeliv

Anmeld kritisk sygdom via ansøgningskema

Søg om udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom ved at udfylde det relevante ansøgningsskema på dansk eller engelsk.

Anmeld tab af erhvervsevne eller dødsfald

Søg om udbetaling af invalidesum, invaliderente, præmiefri dækning eller dødsfaldsdækning