Personoplysninger

FG er underlagt reglerne om persondatabeskyttelse i persondataloven og lov om finansiel virksomhed. Det betyder, at FG opbevarer dine personlige oplysninger - f.eks. CPR-nummer eller oplysninger om dit helbred - sikkert og fortroligt, så oplysningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Digital kommunikation

Hvis du sender fortrolige oplysninger til FG per e-mail, er det vigtigt, at du sender oplysningerne via vores kontaktformular.

Når du benytter kontaktformularen, vil dine personlige oplysninger være beskyttet, da dine oplysninger bliver overført til FG i krypteret form.

Behandling af personoplysninger

FG indsamler, behandler og videregiver kun dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle din sag. Behandling af oplysningerne sker først efter, at du har givet et udtrykkeligt samtykke.

Alle medarbejdere i FG har tavshedspligt, og medarbejderne udleverer ikke de personlige oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med sagsbehandlingen.

FG sletter eller anonymiserer personoplysningerne efter gældende regler.