Kritisk syge får automatisk besked

For at minde de forsikrede om at anmelde en kritisk sygdom, er FG tilsluttet et system, som automatisk giver besked til vores forsikrede om at anmelde et krav til FG, hvis de får diagnosticeret en kritisk sygdom.

Oplysninger fra FG om, hvem der er forsikret, samkøres med Landspatientregisterets oplysninger om, hvem der har fået en kritisk sygdom. Samkørslen betyder, at forsikrede, der har fået diagnosticeret en kritisk sygdom, bliver husket på, at de har forsikring ved kritisk sygdom i FG.

Sundhedsdatastyrelsen sender informationen til de forsikrede. Der overføres ikke fortrolige informationer om den enkelte forsikredes sygdom til FG, og FG ved ikke, hvem brevene sendes til. FG kan derfor ikke kontakte de berørte.

Da FG ikke har mulighed for at registrere alle forsikrede med dækning ved kritisk sygdom, er det altid en god ide at kontakte FG, hvis du får diagnosticeret en kritisk sygdom.