• Formindsk font størrelsen
  • Forstør font størrelsen
  • Udskriv siden

Forsikringsoversigter

Gruppelivsforsikringen har en forsikringsoversigt, hvor du kan læse om dækninger, regler for begunstigelse, skatter/afgifter og anmeldelse af skade/sygdom.

Nedenfor fremgår forsikringsoversigter for nogle af vores kunder. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt, har du som virksomhed mulighed for at logge ind på FGnet og se forsikringsoversigten der. Du er også velkommen til at kontakte os.

26001 Aftaleenheden

27001-735 Lærernes Centralorganisation

66033 Dansk Told & Skatteforbund

74020 Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsordning

80002 Politiforbundet

83025 FA/Forsikringsforbundet

85062 Landbrug & Fødevarer

85034 Finansministeriet, Personalestyrelsen

85034 Finansministeriet, Personalestyrelsen engelsk

86115 Kommunale Tjenestemænd, mf.

88026 Danfoss A/S

94001 Lærernes Centralorganisation

98104 FA/Finansforbundet (Bank/realkredit)

98312 FA/Finansforbundet (Assurandører)