• Formindsk font størrelsen
 • Forstør font størrelsen
 • Udskriv siden

Visse kritiske sygdomme

Visse kritiske sygdomme - Voksne
Du får udbetalt en forsikringssum, hvis du får konstateret en af de sygdomme, der står i forsikringsbetingelserne. Her kan du også se, om tidligere sygdom begrænser din forsikring.

Vi dækker kun de nævnte sygdomme, og sygdommen skal diagnosticeres, mens forsikringen gælder.

Dækkede sygdomme

 • Kræft
 • Blodprop i hjertet
 • Bypassoperation eller ballonudvidelse
 • Hjerteklapkirurgi
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst angiom i hjernen
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Dissemineret sklerose
 • Motorisk nervecellesygdom (MND)
 • Visse muskel – og nervesygdomme
 • Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Aids
 • Kronisk nyresvigt
 • Større organtransplantationer
 • Parkinsons sygdom
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 • Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
 • Følger efter Borreliainfektion
 • Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 • Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse
 • Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed

Vis i alfabetisk rækkefølge

Visse kritiske sygdomme - Børn
Dit barn kan være omfattet af forsikring ved visse kritiske sygdomme. Det vil fremgå af den enkelte gruppelivsaftale. Børn er dækket fra fødslen og indtil det fyldte 18. år.

For børn gælder særlige forsikringsbetingelser.

Forsikringssummen udbetales til dig, hvis dit barn får konstateret en af de sygdomme, der står i forsikringsbetingelserne, såfremt betingelserne er opfyldt.

Vi dækker kun de nævnte sygdomme, og sygdommen skal diagnosticeres, mens forsikringen gælder.

Dækkede sygdomme

 • Kræft
 • Operationskrævende hjertesygdom
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst angiom i hjernen
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • Dissemineret sklerose
 • Kronisk nyresvigt
 • Større organtransplantationer
 • Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
 • Følger efter Borreliainfektion
 • Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 • Histiocytoser og fibromatoser

Vis i alfabetisk rækkefølge